Biodiversiteti dhe rëndësia e tij

Çfare është Biodiversiteti ? Biodiversiteti është një nocion shumë kompleks që nënkupton tërësinë e llojeve dhe ekosistemeve në një rajon apo në gjithë globin, ose shprehur ndryshe biodiverziteti paraqet llojllojshmërinë jetësore në tokë. Jeta e gjallë në tokë ka nivele të ndryshme të llojllojshmërisë duke filluar nga ADN-ja , llojet, popullacionet dhe ekosistemi. Sipas të dhënave shkencore në … Vazhdoni leximin e Biodiversiteti dhe rëndësia e tij

Advertisements