Perkatesia gjinore

C kuptojme me perkatesi gjinore

Ne jeten e perditshme fjala gjini i referohet ndryshimeve te organe vegjenitale dhe ndryshime te tjera te lidhura me to.

Por ndryshe nga ky kuptim perkatesi gjinore do te thote pritshmeri e shoqerise per rolet qe duhet te marre burri dhe gruaja. Vazhdoni leximin

#ckuptojme-me-perkatesi-gjinore, #perkatesia-gjinore, #rolet-gjinore

Rolet gjinore formesimi i tyre qysh ne femijeri

C’jane rolet gjinore dhe perkatesia gjinore

U pa se dallimet gjinore krijohen nga shoqeria si norma socio-kulturore per femrat dhe meshkujt. Dhe keto jane ne ndryshim me kalimin e kohes, ne vende te ndryshme dhe grupe te ndryshme kulturore. Vazhdoni leximin

#formimi-i-roleve-gjinore-qe-ne-femijeri, #perkatesia-gjinore, #rolet-gjinore, #si-formohen-rolet-gjinore