Perkatesia gjinore

C kuptojme me perkatesi gjinore Ne jeten e perditshme fjala gjini i referohet ndryshimeve te organe vegjenitale dhe ndryshime te tjera te lidhura me to. Por ndryshe nga ky kuptim perkatesi gjinore do te thote pritshmeri e shoqerise per rolet qe duhet te marre burri dhe gruaja. Perkatesia gjinore ndryshon nga koha ne kohe dhe … Vazhdoni leximin e Perkatesia gjinore

Advertisements

Rolet gjinore formesimi i tyre qysh ne femijeri

C'jane rolet gjinore dhe perkatesia gjinore U pa se dallimet gjinore krijohen nga shoqeria si norma socio-kulturore per femrat dhe meshkujt. Dhe keto jane ne ndryshim me kalimin e kohes, ne vende te ndryshme dhe grupe te ndryshme kulturore. Pra te gjitha keto jane fakte qe tregojne se perkatesia gjinore mbeshtetet tek kultura dhe shoqeria … Vazhdoni leximin e Rolet gjinore formesimi i tyre qysh ne femijeri