Harta e zonave te mbrojtura ne Shqiperi

Harta qe tregon gjithe zonat e mbrojtura ne Shqiperi

E KUQE REZERVAT STRIKT NATYROR/REZERVAT SHKENCOR
JESHILE PARK KOMBETAR
BLU MONUMENT NATYRE
E VERDHE REZERVAT NATYROR I MENAXHUAR
ROZE PEISAZH I MBROJTUR
KAFE ZONE E MBROJTUR NATYRORE E BURIMEVE TE MENAXHUARA

#zonat-e-mbrojtura